Coordinació dels assumptes que afecten els drets dels nens i els adolescents

Coordinació dels assumptes

En aquest mandat, en què la defensora del poble és Soledad Becerril, la Junta de Coordinació i Règim Interior ha designat l’adjunta segona, Concepció Ferrer, com la persona encarregada de la coordinació de les tasques de les diverses àrees sobre drets dels nens, amb l’objectiu d’emparar-los i defensar-los millor. La defensora i els adjunts no treballen sols. Un equip de persones els ajuda.

Aquesta organització de les tasques ha permès complir les recomanacions del Comitè de Drets del Nen. El Comitè considera que els Estats Part, en ratificar la Convenció de Drets del Nen, es comprometen a establir una Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que promocioni i protegeixi els drets dels nens, d’acord amb els principis de previsió constitucional, independència, mandat ampli, composició plural, recursos suficients i accessibilitat per a les persones que hagin patit o puguin patir violacions dels seus drets (Observació General núm. 2, de novembre de 2002).

El Comitè de Drets del Nen insisteix, a més, que aquesta INDH ha de vigilar, promoure i protegir els drets del nen amb independència i eficàcia. Les funcions de promoció i protecció dels drets del nen han de formar part de les seves activitats principals. També recomana que l’estructura inclogui un comissionat especialitzat o una secció específica que s’encarregui i doni visibilitat a les seves actuacions a favor dels drets dels nens.

L’any 2000, el Defensor del Pueblo va ser reconegut per les Nacions Unides com a Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que compleix plenament els principis que es requereixen per promoure i protegir els drets humans, i com a tal, ha de promoure i protegir també els drets reconeguts en la Convenció de Drets del Nen i donar visibilitat als treballs efectuats en compliment d’aquest mandat.