ATENCIÓ A LES VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I EL PAPER DELS PODERS PÚBLICS

Per què contactar amb les víctimes?

Per què està intervenint-hi el Defensor del Pueblo?

El Congrés dels Diputats ha formulat un encàrrec perquè s’elabori un informe sobre els casos d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica a Espanya i el paper dels poders públics. A més, es treballa en coherència amb la comesa d’aquesta institució en l’àmbit de la defensa i protecció dels drets humans.

Quins són els objectius de l’informe del Defensor del Pueblo?

A través de l’escolta s’estudiarà cada cas de manera individual per conèixer el que va passar i demanar propostes, suggerir mesures, recomanar canvis normatius o d’un altre tipus i contribuir a la determinació de responsabilitats i a la reparació de les víctimes. Es pretén així escoltar la veu de les víctimes i avançar en modificacions que impedeixin que aquestes situacions tornin a ocórrer.

Per què seria convenient que les víctimes i els supervivents contactessin amb nosaltres?

El silenci ha imperat en aquest tema durant molts anys i sabem que parlar d’allò succeït és una forma de reparació important. Obrim, per tant, un procés d’escolta activa per situar les víctimes i tot el que hagin de dir al centre del treball. Víctimes i supervivents són l’eix fonamental de la nostra actuació, tant si es dirigeixen al Defensor del Pueblo de manera individual com si ho fan de manera organitzada, mitjançant associacions que ja treballen en aquest àmbit.

Qui parlarà directament amb les víctimes?

Un equip professional d’experts amb experiència i formats específicament per a aquesta feina, salvaguardant la confidencialitat dels relats i, per descomptat, de les persones que vulguin participar-hi.

Com es parlarà amb les víctimes?

Amb respecte, confidencialitat, amb adaptació a les seves necessitats (de manera presencial o virtual) mitjançant una escolta activa i individualitzada. Amb completa llibertat i assegurant-ne l’anonimat. Les víctimes que ho desitgin podran venir acompanyades o, si s’escau, es buscarà la manera més adequada per propiciar aquesta conversa.

Què es farà amb els seus testimonis?

El testimoni de cada víctima té sentit per si mateix, no és un simple mitjà per a un informe. Per aquest motiu, se sol·licita el seu permís perquè els relats que s’aportin formin part del procés de la investigació. Els testimonis seran analitzats d’una manera conjunta, sense perjudici de l’atenció personalitzada que rebran les víctimes. Els relats tindran un valor legítim, pedagògic i d’investigació en el futur. Els testimonis seran la base per a una bona part de les propostes que es facin públiques en l’informe.

Quan estarà enllestit el treball?

La previsió és que en un any es pugui fer públic un primer balanç dels resultats, sense perjudici que la investigació prossegueixi.

Vols aportar-hi el teu testimoni?

Obrim un procés d’escolta activa de les víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica. Les víctimes i supervivents són l’eix fonamental de la nostra actuació.

Sempre tindrà la plena garantia de la nostra confidencialitat i, si així ho desitja, respectarem estrictament el seu anonimat.

Pots aportar-hi el teu testimoni contactant amb nosaltres de les maneres següents:

També pots aportar el teu testimoni en el següent formulari de contacte.