Gaien koordinazioa

Erakundeak, 1983. urtean lanean hasi zenetik, haurrekin eta nerabeekin lotutako gaietako ikerketa egin eta kexak izapidetzen ditu. 1996. urtetik, herriaren defendatzailearen albokoetako bat arduratzen da modu iraunkorrean adingabearen babes juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoak ezarritako haurren eskubideekin lotutako gaiez (10.2 c artikulua).

1996 eta 2012 urteen artean, erantzukizun hori beti lehen mailako albokoarena izan da. Agintaldi berrian, herriaren defendatzailea Soledad Becerril da eta Koordinazioko eta Barne Erregimeneko Batzordeak bigarren mailako albokoa, Concepció Ferrer, izendatu du haurren eskubideei buruzko sail ugarietako lana koordinatzeko arduradun haiek hobeto babestu eta defendatzeko asmoz. Defendatzaileak eta albokoek ez dute bakarrik lan egiten.Pertsona taldea dute laguntzaile.

Lan egiteko antolaketa horri esker, Haurraren Eskubideen Batzordeak egindako gomendioak bete ahal izan dituzte. Batzordearen ustez, Haurraren Eskubideen Hitzarmena berrestean, kide diren estatuek Giza Eskubideen Erakunde Nazionala (INDH, gaztelaniaz) ezartzeko konpromisoa hartzen dute. Erakunde horrek haurren eskubideak babestu eta bultzatu behar ditu konstituzio mailako aurreikuspen-printzipioen, independentziaren, agintaldi zabalaren, osaera pluralaren, behar adinako baliabideen eta irisgarritasunaren arabera eskubideak urratu dizkieten pertsonei edo urra diezazkiekeen pertsonei laguntza emateko (2. Ohar Orokorra, 2002ko azaroa).

Haurraren Eskubideen Batzordeak, gainera, INDH erakundeak haurraren eskubideak independentzia eta eragingarritasunez zaindu, bultzatu eta babestu behar dituela azpimarratzen du. Haurraren eskubideak bultzatzeko eta babesteko funtzioek jarduera nagusien barruan egon beharko dute. Era berean, egiturak ordezkari espezializatu bat edo haurraren eskubideez arduratuko den atal edo dibisio espezifiko bat izatea gomendatzen du. Era berean, haurren eskubideen alde egindako jarduerei ikusgarritasuna eman beharko litzaieke.

2000urtean, herriaren defendatzailea giza eskubideak bultzatzeko eta babesteko beharrezkoak diren printzipio guztiak betetzen dituen Giza Eskubideen Erakunde Nazional (INDH) gisa aitortu zuen Nazio Batuen erakundeak. Horren arabera, Haurraren Eskubideen Hitzarmenean aitortutako eskubideak bultzatzea eta babestea eta agintaldia betetzeko garaian egindako lanei ikusgarritasuna ematea jasotzen du.