ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS DE ABUSOS SEXUAIS NO ÁMBITO DA IGREXA CATÓLICA E O PAPEL DOS PODERES PÚBLICOS

Encomenda do congreso dos deputados

  • O Pleno do Congreso dos Deputados, en sesión que tivo lugar o 10 de marzo de 2022, aprobou por ampla maioría —286 votos a favor, 51 en contra e dúas abstencións— a Proposición non de Lei (PNL) relativa a encomendar ao Defensor del Pueblo a creación dunha Comisión independente para elaborar un informe sobre as denuncias por abusos sexuais no ámbito da Igrexa católica e o papel dos poderes públicos. Ler documento (en español).
  • Primeira comparecencia do Defensor del Pueblo na comisión Mixta de relación co Defensor del Pueblo para dar conta do traballo realizado ata o de agora sobre a encomenda para elaborar un informes sobre as denuncias sobre abusos sexuais no ámbito da Igrexa católica e o papel dos poderes públicos. Ver comparecencia ante a Comisión Mixta o 20 de xuño de 2022 (en español).