Coordinació dels assumptes

En este mandat, en què la defensora del poble és Soledad Becerril, la Junta de Coordinació i Règim Interior ha designat l’Adjunta Segona, Concepció Ferrer, com la persona encarregada de la coordinació de les tasques de les diferents àrees sobre drets dels xiquets, amb l’objectiu d’emparar-los i defensar-los millor. La Defensora i els Adjunts no treballen sols. Un equip de persones els ajuda.

Esta organització de les tasques ha permès complir les recomanacions del Comitè de Drets del Xiquet. El Comitè considera que els Estats Part, en ratificar la Convenció de Drets del Xiquet, es comprometen a establir una Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que  promocione i protegisca els drets dels xiquets, d’acord amb els principis de previsió constitucional, independència, mandat ampli, composició plural, recursos suficients i accessibilitat per a les persones que hagin patit o puguin patir violacions dels seus drets (Observació general núm. 2, de novembre de 2002).

El Comitè de Drets del Xiquet insisteix, a més, que esta INDH ha de vigilar, promoure i protegir els drets del xiquet amb independència i eficàcia. Les funcions de promoció i protecció dels drets del xiquet han de formar part de les seues activitats principals. També recomana que la seua estructura incloga un comissionat especialitzat o una secció específica que s’encarregue  i done visibilitat a les seues actuacions a favor dels drets dels xiquets.

L’any 2000, el Defensor del Pueblo va ser reconegut per les Nacions Unides com a Institució Nacional de Drets Humans (INDH) que complix plenament els principis que es requerixen per promoure i protegir els drets humans i, com a tal, ha de promoure i protegir també els drets reconeguts en la Convenció de Drets del Xiquet i donar visibilitat als treballs efectuats en compliment d’este mandat.