El defensor i els drets dels nens i els adolescents

El defensor i els drets dels nens i els adolescents

La preocupació i l’interès pels drets dels nens i els adolescents, especialment per aquells que es troben en una situació vulnerable, són una constant en l’activitat del Defensor del Pueblo.

En aquest espai volem donar visibilitat a les nostres actuacions en defensa de la infància i l’adolescència.