En què podem ajudar

Com et podem ajudar

Les queixes es poden presentar, de manera individual o col·lectiva, quan els ciutadans considerin que l’actuació d’una administració (central, autonòmica o local), empresa o servei públic ha vulnerat els seus drets. Els ciutadans també poden demanar al Defensor del Pueblo que interposi un recurs d’inconstitucionalitat o d’empara davant el Tribunal Constitucional.

Quan no podem investigar una queixa perquè no tenim competències per fer-ho, enviem una carta al ciutadà en què n’expliquem els motius. Sempre que és possible, l’orientem sobre les vies a les quals pot acudir. No deixem ningú sense una resposta i sense orientació.

El Defensor del Pueblo vigila qualsevol vulneració de drets i pot actuar d’ofici, obrint actuacions o consultes sense esperar que algú presenti una queixa.

Tot i que el Defensor del Pueblo no pot anul·lar o modificar els actes ni les resolucions de les administracions públiques, en el cas que conclogui que s’han vulnerat drets fonamentals, la seva missió és convèncer l’Administració perquè adopti mesures que permetin corregir la situació.

Les administracions accepten més del 75 % de las resolucions del Defensor.

La presentació d’una queixa no suspèn en cap cas els terminis previstos per les lleis per recórrer, tant per via administrativa com jurisdiccional, ni l’execució de la resolució o acte afectat.