Com funciona

Com funciona

 

El Defensor del Pueblo estudia i contesta totes les queixes que rep.

Amb cada queixa que rebem obrim un expedient. Per això, un cop que hagis presentat una queixa rebràs un avís de recepció amb el número d’expedient del teu cas.

En un període curt de temps et direm si podem ajudar-te o si el problema que ens has exposat no forma part de les nostres competències.

Si d’una queixa se’n desprèn una presumpta irregularitat, intervenim davant l’administració competent per obtenir informació sobre el cas i proposar solucions.

Durant tot el procés, et tindrem informat dels avanços de la investigació i de les respostes rebudes de l’Administració. El temps de resolució d’una queixa depèn de la rapidesa amb què responen les administracions. Hi ha investigacions que se solucionen molt ràpidament i en altres es triga més temps.

Un cop tancada la investigació, et comunicarem les conclusions corresponents.

Per obtenir més informació sobre la teva queixa, pots trucar també al telèfon (+34) 91 432 79 00.