Qui es pot queixar?

Qui es pot queixar?

Qualsevol ciutadà, espanyol o estranger, independentment de la seva edat o situació legal a Espanya, pot acudir al Defensor del Pueblo. I a més, ho pot fer sense cap despesa, perquè adreçar-se al Defensor del Pueblo és gratuït.

El fet de residir fora d’Espanya, estar incapacitat legalment o estar intern en un centre penitenciari o de reclusió tampoc són impediments per poder-se adreçar al Defensor del Pueblo. També pot presentar una queixa una associació o qualsevol altra persona jurídica.