ATENCIÓ A LES VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I EL PAPER DELS PODERS PÚBLICS

Comanda del Congrès dels Diputats

  • El Ple del Congrés dels Diputats, en sessió celebrada el 10 de març de 2022, va aprovar per àmplia majoria —286 vots a favor, 51 en contra i dues abstencions— la Proposició no de Llei (PNL) relativa a encomanar al Defensor del Pueblo la creació d’una Comissió independent per elaborar un informe sobre les denúncies per abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica i el paper dels poders públics. Llegiu el document (en español).
  • Primera compareixença del Defensor del Pueblo en la Comissió Mixta de Relacions amb el Defensor del Pueblo per donar compte del treball realitzat fins ara sobre la comanda per elaborar un informe sobre les denúncies per abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica i el paper dels poders públics. Vegeu la compareixença davant la Comissió Mixta el 20 de juny de 2022 (en español).