Gomendioak, Iradokizunak eta beste jarduera adierazgarri batzuk

Gomendio eta iradokizunak

Hona hemen herriaren defendatzaileak egiten dituen jarduera batzuk, azken urteetan umeen eta nerabeen eskubideen alde egindako lanaren erakusgarri:

  • Gomendioa Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasunaren Estatu Idazkaritzari, umeak babesteko legeria eguneratzen dutenean, familietako harrerari egoitza-harrerari baino lehentasun handiagoa eman diezaioten babesik gabe daudenen kasuan, batez ere 3-6 urteko umeentzat. Desgaitasunak dituzten edo zailtasun bereziko beste egoeraren batean dauden adingabeen familiako harrerei ere lehentasunezko arreta ematea gomendatu genuen.
  • Iradokizuna, harrera-familien eskubideen eta betebeharrak ezartzeko estatutu bat onartzeko eta harrera motak eta haien iraupena argiago zehazteko, umeen adinaren eta egoeraren arabera.

Osasun ministroak adierazi berri du gomendioa Justizia Ministerioarekin batera egindako Aurreproiektuaren zirriborroan txertatu dutela. Behin betiko aurreproiektua oraindik ezagutzen ez dugun arren, pozik gaude Gobernuak Gomendioa onartzeko borondatea duelako.

  • Iradokizuna Kanpo Gaietarako Ministerioko Atzerrian dauden espainiarren Zuzendaritza Nagusiari eta Kontsul eta Migrazio Gaietako Zuzendaritza Nagusiari, salerosketaren biktima izandako emakume baten bi seme-alaba adingaberi bisa emateko.

Zuzendaritza Nagusiak herriaren defendatzailearen iradokizun hori onartu zuen eta horri esker, bi adingabeak amarekin elkartu dira hiru urte bereiz egon ondoren. Emakumea 2010 amaieran iritsi zen Espainiara eta poliziarekin kolaboratzeagatik lortu zuen egoitza-baimena. Gurutze Gorriaren nazioarteko bilaketa-zerbitzuak lortu zuen haren bi seme-alaba aurkitzea. DNA probak egin eta familia-lotura egiaztatu ondoren, ama eta seme-alabak elkartzeko izapideak abian jarri ziren eta herriaren defendatzailearen Iradokizunari esker lortu zen elkartzea.

  • Gomendioa Valentziako Generalitateko Gizarte Ongizateko Sailari, Lurralde Zuzendaritzek zaintzapeko adingabeen kudeaketa hobeto egin dezaten, batez ere, dagozkien pentsioen eta prestazioen inguruan. Aztertutako kasuan, adingabe umezurtz batek harreragile zuen pertsonaren ahaleginari esker lortu zuen zegokion pentsioa jasotzea harreragileak, tutorea ez zenez, ordezkatu ezin zuen arren.

Sailak onartu du Gomendioa.

  • Gomendioa Ogasun eta Administrazio Publikoko ministroari, funtzionarioei aukera eman diezaien lanaldi murriztu ordaindua izateko seme-alaba batek etxean erabateko arreta jasotzea eskatzen duen gaixotasun larri bat badu eta ez ospitalean dagoen bitartean bakarrik, horretarako bai baitute aukera. Xede horretarako, gure erakundeak erregelamendu-arau bat idazteko eskatu du aipatutako baimen hori aplikagarri den kasuak, kasuak baloratzeko irizpideak, lanaldi ordaindua murrizteko ehunekoak eta adingabean tratamendua edo zaintza etxean egiten jarraitzea ospitalean egotearen jarraipentzat har daitezkeen kasuak zehazteko.

Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak onartu du herriaren defendatzailearen Gomendioa eta erregelamendu-arau bat garatzeko asmoa du.

  • Adingabe migratzaileei zuzenean edo zeharka eragiten dien hainbat Gomendio.

2011n hainbat lege-erreforma eta administrazio-prozeduretako aldaketa garrantzitsuak izan ziren herriko defendatzaileak egindako Gomendioek sustatuta. Atzerritarrek Espainian dituzten eskubideei eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 2000ko uztailaren 27ko 4/2000 Lege Organikoan egindako aldaketa da horren erakusgarri. Egoera irregularrean egon genero-indarkeriaren biktima den edozein emakumezko atzerritarri aukera ematen dio poliziarenean salaketa jartzeko, eta ez dago haren kontra egozteko espedienterik abiarazterik. Erreforma horren beharra behin eta berriro adierazia zuen gure erakundeak.

Aipatutako 10/2011 Legeak aurrerapen handiak txertatu ditu gizakien salerosketaren aurkako borrokan eta horiek ere herriaren defendatzaileak eskatutakoaren araberakoak dira. 557/2011 Errege Dekretuak onartutako 4/2000 Lege Organikoaren Araudi berriak onartzen du egoera irregularrean dauden atzerritarrek, adingabe espainiarren gurasoek, baldintza hori alega dezaketela Espainian dituzten sustraiak egiaztatzeko. Gai hori hainbat aldiz bideratu izan dio erakunde honek Administrazioari sustraitze-prozeduretan kontuan izan zezaten eta, azkenean, aipatutako Araudian islatu dute. Bestalde, lagundu gabeko adingabe atzerritarrek beren iritzia emateko eskubidea izateko beharra aberriratzeko prozeduretan behar bezala txertatzeko ekimena ere espresuki jaso dute Atzerritarrei buruzko Legearen Araudi berrian eta, horren bidez, herriaren defendatzaileak 2005. urtean egindako gomendioa jaso du.

  • “Jarrera-arazoak eta zailtasun sozialeko egoeran dauden adingabeak babesteko zentroak” izeneko txostenean jasotako gomendioek eragin eta aplikazio praktiko handia izan zuten.

Zentro kopuru handia bisitatu zuten eta disfuntzioak detektatu zituzten haietako batzuen instalazioetan, eta arreta-programetan eta deribazio-irizpideetan. Gomendio haien ondorioz, zentroetako batzuk itxi eta zentroko arretako programekin eta sartu aurreko baldintzekin lotutako neurriak hartu zituzten. Horiek guztiek eragina izan zuten araudi mailako esparruan eta esparru judizialean.