EGITURA ETA LANGILERIA ERAKUNDEAREN

Konstituzioarekin lotutako eskubideen defentsarako Gorte Nagusietako goi-komisarioa den Herriaren Defendatzailearen erakundea honako hauek osatzen dute: Diputatuen Kongresuak eta Senatuak hautatutako erakundearen titularrak; defendatzaileak Gorte Nagusien adostasunaren ondoren izendatutako lehen albokoak eta bigarren albokoak; defendatzaileak libreki izendatutako idazkari nagusiak (funtzionario publikoa) eta erakundearen zerbitzura dauden langileek.

Herriaren defendatzaileak merezimenduarekin eta gaitasunarekin lotutako printzipioen arabera, eta funtzionario publikoei lehentasuna ematen saiatuta, hark modu librean hautatutako bere langileak ditu (Diputatuen Kongresuko eta Senatuko mahaiek onartutako 31.3. artikulua, Herriaren Defendatzailearen Antolaketako eta Funtzionamenduko Araudikoa).

Of Defensor del Pueblo 2016 zerbitzura dauden langileek 172 pertsonek osatzen dute

Erakundean, beste erakunde publiko batzuetako langileek zerbitzuak eskaintzen dituzte: egoitzen segurtasuna eta zaintza Polizia kidego nazionalaren esku dago; ibilgailu ofizialek Estatuko Parke Mugikorraren gidariak dituzte; eta jendearentzat irekita Correos y Telégrafos (posta eta telegrafoak) Estatuko sozietatearen bulego bat dago.

Organigrama osoa