Egitura

Konstituzioarekin lotutako eskubideen defentsarako Gorte Nagusietako Goi Komisarioa den el Defensor del Puebloren erakundea honako hauek osatzen dute: Diputatuen Kongresuak eta Senatuak hautatutako erakundearen titularrak; el defensoreak Gorte Nagusien adostasunaren ondoren izendatutako lehen ondokoak eta bigarren ondokoak; el defensoreak libreki izendatutako idazkari nagusiak (funtzionario publikoa) eta erakundearen zerbitzura dauden langileek.

El Defensor del Pueblo merezimenduarekin eta gaitasunarekin lotutako printzipioen arabera, eta funtzionario publikoei lehentasuna ematen saiatuta, hark modu librean hautatutako bere langileak ditu (Diputatuen Kongresuko eta Senatuko mahaiek onartutako 31.3. artikulua, el Defensor del Puebloren Antolaketako eta Funtzionamenduko Araudikoa).

Defensor del Puebloren 2023 zerbitzura 183 langile daude

Erakundean, beste erakunde publiko batzuetako langileek zerbitzuak eskaintzen dituzte: egoitzen segurtasuna eta zaintza Polizia kidego nazionalaren esku dago; ibilgailu ofizialek Estatuko Parke Mugikorraren gidariak dituzte; eta jendearentzat irekita dagoen Correos y Telégrafos (posta eta telegrafoak) Estatuko sozietatearen bulego bat dago.

Organigrama osoa