Administrazio Publikoak konstituzioak esaten duenaren arabera jardutea kontrolatzen du

Zer da

Administrazio publikoen jarduera gainbegiratuta herritarren oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak defendatzeaz arduratzen den Gorte Nagusietako Goi Komisarioa da el Defensor del Pueblo.

Diputatuen Kongresuak eta Senatuak aukeratzen dute el Defensor del Pueblo, hiru bostenek osatutako gehiengoarekin. Agintaldiak bost urteko iraupena izango du eta ez du agintarien agindurik zein jarraibiderik jasoko. Independentziarekin, inpartzialtasunarekin, autonomiarekin eta bere irizpidearekin garatuko ditu bere egitekoak eta kargua gauzatzean bortxaezintasuna eta immunitatea izango ditu.

Herritar orok jo dezake el Defensor del Pueblorengana eta esku hartzea eskatu, doan, ustez irregularra den administrazio publikoaren edo bertako agenteen jarduera oro ikertzeko. Ofizioz ere esku har dezake hala uste duen kasuetan, horiei buruzko kexarik aurkeztu ez den arren.

El Defensor del Pueblok urteko txostenean emango die Gorte Nagusiei bere kudeaketaren berri eta larritzat hartzen dituen edo arreta berezia eskatzen dutela uste duen gaiei buruzko txosten monografikoak aurkeztu ahal izango ditu. 2002ko abenduaren 18ko New Yorkeko Nazio Batuen Batzarrean onartutako tortura eta bestelako tratu edo zigor krudel, jasangaitz edo umiliagarrien aurkako hitzarmenaren eskumeneko protokoloa Espainiako estatuak berretsi ondoren, Gorte Nagusiek el Defensor del Pueblori egotzi zizkioten 2009ko azaroan Tortura Ekiditeko Mekanismo Nazionalaren (MNP) egitekoak.

El Defensor del Pueblo, MNP den aldetik, prebentziozko bisitak egiten ditu torturen edo tratu txarren zigorgabetasuna bultza dezaketen arazoak hautematen dituzten askatasunaz gabetzen duten zentroetara. Bisita horietan ondorioztatutakoak Gorte Nagusiei eta egoitza Genevan duen Nazio Batuen Tortura Ekiditeko Azpibatzordeari urtero aurkeztutako txostenean jasota geratzen dira.

El Defensor del Pueblok haren bi ondokoren laguntza izaten du eta horiengan eskuordetu ditzake bere funtzioak.

Normativa

Gorte Nagusiek Titulu honetan jasotako eskubideak defendatzeko Gorte Nagusietako Goi Komisario gisa Herriaren el Defensor del Puebloaren erakundea arautuko duen lege organikoa. Titulu horren eraginpean, Administrazioaren jarduera gainbegiratu ahal izango du, ondoren Gorte Nagusiei kontuak emanda. Irakurri gehiago

Aldatutako 1981eko apirilaren 6ko el Defensor del Puebloren 3/1981 Lege Organikoa; eta 2009ko azaroaren 3ko 1/1009 Lege Organikoa (2009ko azaroaren 4ko 266. zenbakiko BOE). Irakurri gehiago

Kongresuko eta Senatuko Mahaiek onartutako el Defensor del Puebloren antolaketa eta funtzionamendurako araudia. 1992ko apirilaren 21eko, 2000ko irailaren 26ko eta 2012ko urtarrilaren 25eko Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien Ebazpen bidez aldatuta (1992ko apirilaren 24ko 99. zenbakiko BOE; 2000ko urriaren 31ko 261. zenbakiko BOE eta 2012ko martxoaren 1eko 52. zenbakiko BOE). Irakurri gehiago

El Defensor del Puebloren erakundearen eta komunitate autonomoetako antzeko karguen arteko harremanak arautzen dituena (1985eko azaroaren 12ko 271. zenbakiko BOE).

May 20, 2015, Herriaren defendatzailea, horren bidez, datu pertsonalen fitxategien Instrukzio dira Arartekoa instituzioa (BOE zk., Uztailaren 13 166 2015) araututa. Urriaren 27, 2015 Zuzenketa (BOE "ez. 284 2015 azaroa 27)