Zein diren Konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideak eta betebeharrak

Konstituzioak estalia

Espainiako Konstituzioaren hitzaurrea honako adierazpen hauekin hasten da:

Espainiako nazioaren justizia, askatasuna eta segurtasuna ezartzeko nahia, baita hura osatzen duten guztien ongia sustatzea ere.

Bizikidetza demokratikoa eta legeen arteko bizikidetza bermatzeko borondatea aldarrikatzea, eta, horretarako, Espainiako herritarrak babestea, giza eskubideak, haien kultura, ohiturak, hizkuntzak eta erakundeak babesteko; kulturaren eta ekonomiaren garapena sustatzea bizi-kalitate duina ziurtatzeko eta gizarte demokratiko aurreratua ezartzeko.

Espainia Zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa da, bere ordenamendu juridikoaren balore goren gisa askatasuna, justizia, berdintasuna eta aniztasun politikoa aldarrikatzen ditu (Konstituzioaren 1. artikulua).

Aurrekoez gain, eskubideen sistemaren beste zutabe bat Konstituzioaren 9. artikuluko agintaldietan dago:

Guztiek Konstituzioari eta gainerako ordenamendu juridikoari men egitea.

Botere publikoei hiru aginte berezi ematen zaizkie:

 • norbanakoaren eta bere taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izateko baldintzak sustatzea;
 • askatasuna eta berdintasuna eragozten edo zailtzen dituzten oztopoak eragoztea;
 • herritar guztiek bizitza politikoan, ekonomikoan, kulturalean eta sozialean parte-hartzea erraztea.

Azken euskarria 10. artikuluan dago, oinarrizko eskubide eta betebeharrei buruzko I. Tituluan.

Titulu horren egituratik ondorioztatzen da oinarrizko eskubideak zenbait kategorietan sailkatzen direla:

 • LEHENENGO KAPITULUA: Espainiarrak eta atzerritarrak (11-13 artikuluak)
 • BIGARREN KAPITULUA: Eskubideak eta askatasunak
  • 14. artikulua: Berdinak legearen aurrean
  • 1. atala: oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak (15-29 artikuluak)
  • 2. atala: hiritarren eskubide eta betebeharrak (30-38 artikuluak)
 • HIRUGARREN KAPITULUA: Politika sozial eta ekonomikoaren gida-oinarriak (39-52 artikuluak)
 • LAUGARREN KAPITULUA: Askatasunak eta oinarrizko eskubideak bermatzea (53-54 artikuluak)
 • BOSGARREN KAPITULUA: Eskubideak eta askatasunak etetea (55. artikulua): bakarrik salbuespen egoeretan, salbuespen egoera edo setio-egoera (guda) ematen bada.

Bermeei dagokienez, hasteko 53. artikuluak honakoak desberdintzen ditu:

 • Tutoretza berezia duten eskubideak: berdintasuna eta Bigarren Kapituluko Lehenengo Atalean onartutakoak baino ez, bai auzitegi arrunten aurrean, bai lehentasunezko prozedura baten aurrean, bai Auzitegi Konstituzionalaren aurrean, babes-errekurtsoaren bidez; babes berezi hori kontzientzia eragozpenari ere aplika dakioke (30. artikulua). Gainera, eskubide horiek lege organiko bidez baino ezin dira garatu;
 • Bigarren kapituluan aitortutako eskubide eta askatasun guztiak: botere publiko guztiak lotzen dituzte; legez bakarrik arautu daiteke beren jarduna eta edozein kasutan oinarrizko edukia errespetatu behar du. Nolanahi ere, lege hori Konstituzio-auzitegiak deuseztatu ahal izango du.
 • Hirugarren Kapituluko eskubideak: jurisdikzio arruntaren aurrean alegatu daitezke, horiek garatzen dituzten legeek ezarritakoaren arabera.
  Beste berme nagusi bat, judiziala ez dena, 54. artikulua da: Herri Defendatzailea, apirilaren 6ko 3/1981 Lege Organikoak arautua.