Zertan ezin dezakegu lagundu

Noiz ezin zaitzakegun lagundu

El Defensor del Pueblok ezin du jardun administrazio publikoen esku-hartzerik izan ez bada.

Partikularren arteko gatazkak edo Administrazioko agente ez diren enpresa pribatuekin gertatutakoak badira.

Kexa eragin duten gertaeren berri izan den unetik urtebete baino gehiago igaro bada.

Kexak anonimoak badira, kexaren arrazoi zehatzak azaltzen ez badira, asmo txarra hautematen bada edo izapidetzeak hirugarren batzuen legezko eskubideetan kalteak eragin baditzake.

Ebazpen judizial baten edukiarekiko desadostasuna adierazten bada edo kasua auzitegiek eman beharreko ebazpenaren zain badago.