Irisgarritasun Adierazpena

Irisgarritasuna

Herriaren Defendatzaileak konpromisoa hartu du bere webgunea irisgarri egiteko, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat etorriz. Errege-dekretu hori sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa da, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko urriaren 26ko 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten du.

Irisgarritasunari buruzko adierazpen hau aplikatu diogu https://www.defensordelpueblo.es webguneari, beste domeinuetatik datozen argitaratutako edukien kasuan salbu.

Betetze-egoera

Webgune honek bat egiten du partzialki 1112/2018 Errege Dekretuarekin, jarraian aipatuko ditugun alderdiekin desadostasuna dagoelako.

Eduki ez irisgarria

Jarraian jasotako edukia ez da irisgarria honegatik:

 1. 1112/2018 Errege Dekretuarekin desadostasuna
  • Irudi batzuk ez daude etiketatuta edo testuen alternatiba orokorra dute (testuak ez diren edukien UNE-EN 301549:2022 araudiaren 9.1.1.1 baldintza).
  • Elementu batzuen kasuan, informazioa edo erlazioak falta daitezke (informazioen eta erlazioen UNE-EN 301549-2022 araudiaren 9.1.3.1 baldintza).
  • Orrialde batzuetan, baliteke eduki batzuek ez uztea edukia berregokitzen (testua berregokitzeko UNE-EN 301549-2022 araudiaren 9.1.4.10 baldintza).
  • Hainbat elementu egon daitezke ezin direnak teklatuarekin erabili edo interakziorik izan (teklatuaren UNE-EN 301549-2022 arauaren 9.2.1.1. baldintza).
  • Orrialde batzuetan ikurrak eta ID bikoiztuak egon daitezke (prozesamenduaren UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.4.1.1. baldintza).
  • Orrialde batzuetan erabiltzailearen interfazearen osagarriek ez dute jarraitzen irisgarritasun-jarraibideek gomendatutako egitura inprimakien, esteken eta script bidez sortutako osagarrien elementu gisa (izenaren, funtzioaren eta balioaren UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.4.1.2. baldintza).
  • Orrialde batzuetan egoeraren mezuak baliteke programazioaren bitartez zehaztuta ez egotea, funtzioen edo ezaugarrien bidez (egoeraren mezuen UNE-EN 301549:2022 arauaren 9.4.1.3. baldintza).
  • o Informazio geolokalizatua duten mapak. Publikatutako datuak modu irisgarrian emateko lanean ari gara.
 2. Karga desproportzionatua

  Ez dagokio.

 3. Legedi aplikagarriaren barruan sartzen ez den edukia
  • 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako ofimatikako PDF artxiboek edo beste formatu batzuetako artxiboek baliteke irisgarritasun-baldintza guztiak ez betetzea. Gehienek bete ditzaten ahalegindu garen arren.
  • Baliteke Defensor del Pueblok garatu ez dituen eta gure kontrolpean ez dauden hirugarrengoen eduki batzuk egotea, esaterako, artxibo ofimatikoak.

Irisgarritasun-adierazpen honen prestaketa

Irisgarritasun-adierazpen honen prestaketa azaroaren 18an. 

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2022ko irailaren 19an. Red SL enpresarentzat Taller de Ideas enpresak egin duen ebaluazioa izan da adierazpena berrikusteko erabili dugun metodoa.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko komunikazioak egin ditzakezu [1112/2018 EDko 10.2. a) artikulua], esaterako:

 • Webguneak betetzen ez duen edozeren berri emateko.
 • Edukira iristeko bestelako zailtasunak transmititzeko.
 • Webgunearen irisgarritasuna hobetzeko beste edozein kontsulta edo iradokizun egiteko harremanetarako inprimakiaren bitartez edo 914327946 telefonora deituz, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.

Aurkeztu dezakezu:

 • 1112/2018 EDren baldintzak betetzeari buruzko kexa.
 • Hauei dagokien informazio irisgarriari buruzko eskaera:
  • 3. artikuluaren 4. atalaren arabera 1112/2018 EDaren aplikazio eremutik kanpo dauden edukiak.
  • Irisgarritasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiak, karga neurrigabea ezartzeagatik.

Informazio irisgarriari buruzko eskaeran argi adierazi behar dira gertakariak, arrazoiak eta eskaera, eskaera arrazoitua eta legezkoa dela egiaztatu ahal izateko.

Eskaera hori harremanetarako inprimakiaren bitartez edo Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Arruntari buruzko urriaren 1eko 39/ 2015 Legean jasota dauden bestelako aukeren bidez aurkeztu daiteke.

Aplikatzeko prozedura

Informazio irisgarritasunari buruzko eskaera edo kexa egin ondoren gaitzetsi egin badute, hartutako erabakiarekin ados ez bazaude, edo erantzunak ez baditu 12.5. artikuluan jasotako baldintzak betetzen, interesa duen pertsonak erreklamazioa jarri ahal izango du. Halaber, erreklamazioa jarri ahal izango du hogei egun balioduneko epean erantzunik jasotzen ez badu.

Erreklamazioa registro@defensordelpueblo.es bitartez edo Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Arruntari buruzko urriaren 1eko 39/ 2015 Legean jasota dauden bestelako aukeren bidez bidal daiteke.

Informazio irisgarriari buruzko komunikazioak, kexak eta eskaerak Defensor del Puebloren Irisgarritasun eta Eraldaketa Digitaleko Unitateak jaso eta tratatuko ditu.

Hautazko edukia

Erakundearen atariak aukera ematen dio erabiltzaileari komeni zaion letra-tamaina aukeratzeko (arrunta/handia/handia+). Gainera, aukera ematen du goiko ezkerraldean dagoen “IRISGARRIA +” leihoa aktibatzeko, eta horrek interakzio irisgarrirako aukera hauek ematen ditu:

 • Teklatuarekin nabigatzea
 • Ahots-komandoak
 • Soinuarekin nabigatzea
 • Botoien bidezko nabigazio erraza
 • Pultsadorearekin nabigatzea
 • Ikus murritza dutenentzako nabigazioa
 • Kanpoko laguntzen optimizazioa
 • Nabigazio erraza testu handiarekin

Webgunea diseinatzeko teknika responsive edo egokitzailea da, eta horri esker modurik onenean bistaratzen da bai idazmahaiko ordenagailuentzat, bai tablet zein mugikorrentzat.