El Defensor i els drets dels infants i els adolescents

El Defensor i els drets dels xiquets i els adolescents

La preocupació i l’interés pels drets dels infants i els adolescents, especialment per aquells que es troben en una situació vulnerable, són una constant en l’activitat del Defensor del Pueblo des dels seus inicis.
En aquest espai volem donar visibilitat a les nostres actuacions en defensa de la infància i l’adolescència.