Qui es pot queixar

Qui es pot queixar

Qualsevol ciutadà espanyol o estranger, independentment de la seva edat o de la seva situació legal a Espanya pot acudir al Defensor del Pueblo. I a més a més, ho pot fer sense cap cost, perquè adreçar-se al Defensor del Pueblo és gratuït.

Residir fora d’Espanya, estar incapacitat legalment o estar internat en un centre penitenciari o de reclusió tampoc són impediments per adreçar-se al Defensor del Pueblo.

També pot presentar una queixa una associació o qualsevol persona jurídica.