Qui es pot queixar

Qui es pot queixar

Qualsevol ciutadà, espanyol o estranger, independentment de l’edat o la situació legal a Espanya, pot acudir al Defensor del Pueblo. I, a més, ho pot fer sense cap cost, perquè adreçar-se al Defensor del Pueblo és gratuït.

Residir fora d’Espanya, estar incapacitat legalment o estar intern en un centre penitenciari o de reclusió no són impediments per a poder adreçar-se al Defensor del Pueblo.
També hi poden presentar una queixa una associació o qualsevol altra persona jurídica.