En què podem ajudar

Com et podem ajudar

Les queixes es poden presentar de manera individual o col·lectiva, quan els ciutadans considerin que l’actuació d’una Administració (central, autonòmica o local) o empresa o servei públic, ha vulnerat el seus dret.

Els ciutadans també poden demanar al Defensor del Pueblo que interposi un recurs d’inconstitucionalitat o d’empara davant del Tribunal Constitucional.

Quan no podem investigar una queixa per no tenir-ne competències, enviem una carta al ciutadà explicant-li els motius. Sempre que és possible, l’orientem sobre les vies a les quals pot acudir.

No deixem ningú sense una resposta i sense orientació.

El Defensor del Pueblo vigila qualsevol vulneració de drets i pot actuar d’ofici, obrint actuacions o consultes sense esperar que algú es queixi.

Tot i que el Defensor del Pueblo no pot anul·lar o modificar els actes ni les resolucions de les Administracions Públiques, en el cas que conclogui que s’han vulnerat drets fonamentals, la seva missió és convèncer l’Administració per tal que adopti les mesures que permetin corregir la situació.