En què podem ajudar

Com et podem ajudar

Les queixes es poden presentar, de manera individual o col·lectiva, quan la ciutadania considere que l’actuació d’una administració (central, autonòmica o local), empresa o servei públic ha vulnerat els seus drets.

Els ciutadans també poden demanar al Defensor del Pueblo que interpose un recurs d’inconstitucionalitat o d’empara davant del Tribunal Constitucional.

Quan no podem investigar una queixa perquè no tenim competències per fer-ho, enviem una carta al ciutadà en què n’expliquem els motius. Sempre que és possible, l’orientem sobre les vies a les quals pot acudir.

No deixem ningú sense resposta ni sense orientació.

El Defensor del Pueblo vigila qualsevol vulneració de drets i pot actuar d’ofici, obrint actuacions o consultes sense esperar que algú presente una queixa.

Tot i que el Defensor del Pueblo no pot anul·lar o modificar els actes ni les resolucions de les administracions públiques, en el cas que concloga que s’han vulnerat drets fonamentals, la seua missió és convéncer l’Administració perquè adopte mesures que permeten corregir la situació.

Les administracions accepten més del 75  % de les resolucions del Defensor.

La presentació d’una queixa no suspén en cap cas els terminis que preveuen les lleis per presentar un recurs, tant per via administrativa com jurisdiccional, ni l’execució de la resolució o acte afectat.