O Defensor del Pueblo estuda e responde todas as queixas que recibe.


Como funciona

Como funciona

RECIBIMOS A TÚA QUEIXA

Con cada queixa que recibimos ábrese un expediente.

TRAMITÁMOLA

Nun breve período de tempo respondémosche se podemos axudarche ou se, pola contra, o problema que nos expuxeches non entra dentro das nosas competencias.

ACTUAMOS ANTE A ADMINISTRACIÓN

Se dunha queixa se desprendese unha presunta irregularidade, intervimos ante a Administración competente para obter información sobre o caso e propoñer solucións.

Pódese consultar a tramitación da queixa en liña na sección “Consulta a túa queixa”. A súa consulta permíteche seguir os pasos e datas das actuacións do Defensor, coñecer a Administración ou o organismo do que se espera resposta, e o sentido da mesma.

A persoa ou persoas que se dirixan ao Defensor del Pueblo atoparán nesta web o modo de acceder, mediante a súa propia clave, aos seus documentos desde calquera lugar e en calquera momento do día.