Com che podemos axudar

As queixas pódense presentar de maneira individual ou colectiva, cando os cidadáns consideren que a actuación dunha administración (central, autonómica ou local) ou empresa ou servizo público, vulnerou os seus dereitos.

Os cidadáns tamén poden pedir ao Defensor del Pueblo que interpoña un recurso de inconstitucionalidade ou de amparo ante o Tribunal Constitucional.

Cando non podemos investigar unha queixa por non ter competencias para iso, envíamos unha carta ao cidadán explicándolle os motivos. Sempre que é posible, orientámolo sobre as vías ás que pode acudir.

Non deixamos a ninguén sen unha resposta e sen orientación.

O Defensor do Pobo vixía calquera vulneración de dereitos e pode actuar de oficio, abrindo actuacións ou consultas sen esperar a que alguén se queixe.

Aínda que o Defensor del Pueblo non pode anular ou modificar os actos nin as resolucións das administracións públicas, no caso de que conclúa que se vulneraron dereitos fundamentais, a súa misión é convencer á Administración, para que adopte medidas que permitan corrixir a situación.

As administracións aceptan máis do 75% das resolucións do Defensor.

A presentación dunha queixa non suspenderá en ningún caso os prazos previstos polas leis para recorrer tanto en vía administrativa como xurisdicional, nin a execución da resolución ou acto afectado.