Quen pode queixarse

Quen se pode queixar

Calquera cidadán, español ou estranxeiro, independentemente da súa idade ou da súa situación legal en España pode acudir ao Defensor del Pueblo. E ademais, pode facelo sen custo ningún, porque dirixirse ao Defensor del Pueblo é gratuíto.

Residir fóra de España, estar incapacitado legalmente ou estar internado nun centro penal ou de reclusión tampouco son impedimentos para dirixirse ao Defensor del Pueblo.

Tamén pode presentar unha queixa unha asociación ou calquera outra persoa xurídica.