Informe sobre os abusos sexuais no ámbito da Igrexa católica e o papel dos poderes públicos