Declaración de Accesibilidade

Accesibilidade

 • O Defensor del Pueblo, comprometido con garantir a accesibilidade dixital das persoas con discapacidade, seguindo os estándares WCAG 2.0 nivel AA, traballa para mellorar a experiencia das persoas que consultan o portal web institucional.

  A presente declaración de accesibilidade refírese ao portal web institucional https://www.defensordelpueblo.es en aplicación do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Situación de cumprimento
  Malia os esforzos realizados, poden ocorrer fallos puntuais de edición nalgunha páxina, como por exemplo, aniñamento incorrecto de elementos, presencia dalgunha ligazón roto, parágrafos sen o marcado correcto ou algún salto nos niveis de encabezamento.Ademais, existen ficheiros ofimáticos en PDF ou outros formatos, publicados con anterioridade ao Real Decreto, que poden non cumprir os requisitos de accesibilidade.

  Tampouco son accesíbeis:

 • Compatibilidade con navegadores e tecnoloxía de asistencia

  As tecnoloxías nas que se basea o sitio web son: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA, HTML5 e JavaScript.
  Os navegadores cuxa compatibilidade se probou son dende Firefox 50, Opera 51, Edge 41 e Chrome 60. A resolución web mínima recomendada é de 1024×768.

  Este sitio web ten un deseño “responsive”, polo que se visualiza de xeito óptimo en tabletas e móbiles. Nestes dispositivos, está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.

 • Revisión da declaración de accesibilidade

  A presente declaración foi preparada o 18 de novembro de 2019. O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación que o propio organismo levou a cabo. A presente declaración foi revisada o 16 de marzo de 2022.

 • Procedemento de aplicación

  O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

 • Observacións e datos de contacto

  Se detecta que algún contido deste sitio web non é accesíbel ou se ten algunha dúbida relacionada coa accesibilidade deste portal, pode pórse en contacto co Defensor del Pueblo no seguinte correo electrónico: registro@defensordelpueblo.es.
  As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Unidade de Accesibilidade e Transformación Dixitais.

 • Contido opcional

  O portal institucional (agás a páxina de inicio) permite ao usuario escoller o tamaño do texto (normal/grande/+grande) que lle conveña.
  Ademais, ofrécese a posibilidade de activar unha pestana “+Accesible”, xestionada por inSuite., que permite as seguintes posibilidades de interacción:

  • Navegación con teclado
  • Comandos de voz
  • Navegación con sons
  • Navegación sinxela con botóns
  • Navegación con pulsador
  • Navegación para visión reducida
  • Optimizado para axudas externas
  • Navegación sinxela con texto grande