Dereitos dos nenos e adolescentes

O defensor e os dereitos dos nenos e adolescentes

A preocupación e o interese polos dereitos dos nenos e adolescentes, especialmente polos que se atopan en situación vulnerábel, é unha constante na actividade do Defensor del Pueblo dende os seus comezos.

Neste espazo queremos dar visibilidade ás nosas actuacións en defensa da infancia e a adolescencia.