Cando non te podemos axudar

Cando non te podemos axudar

O Defensor do Pobo non pode actuar se non existiu intervención das Administracións Públicas.

Se se trata de conflitos entre particulares ou con empresas privadas que non sexan axentes da Administración.

Se transcorreu máis dun ano desde o momento en que se tivo coñecemento do feitos obxecto da queixa.

Se se trata de queixas anónimas, se non se especifican os motivos concretos da queixa, se se aprecia mala fe ou naquelas cuxa tramitación poida implicar prexuízos a lexítimos dereitos de terceiros.

Se se expón desconformidade co contido dunha resolución xudicial ou se o caso está pendente de resolución polos tribunais.