ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS DE ABUSOS SEXUAIS NO ÁMBITO DA IGREXA CATÓLICA E O PAPEL DOS PODERES PÚBLICOS

Comisión asesora

Os membros da Comisión Asesora son, por orde alfabética, os que aparecen na seguinte listaxe na que, picando sobre os nomes, accédese á foto e datos curriculares.

Xabier Arzoz Santisteban Catedrático de Dereito Administrativo da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e titular da cátedra Jean Monnet Integration Through EU Fundamental Rights.

Doutor en Dereito pola Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y Máster en Dereito da Unión Europea pola Universidade do Sarre, Alemania. Premio García de Enterría de Estudos Xurídico-Europeos (2021). Ten recoñecidos catro sexenios de investigación e un de transferencia.

Foi Letrado do Tribunal Constitucional e profesor visitante no St Antony’s College, Universidade de Oxford.

Patricia Bárcena GarcíaAdxunta segunda do Defensor del Pueblo

Olga-Belmonte-GarcíaProfesora do Departamento de Filosofía y Sociedad da Universidad Complutense de Madrid.

Doutora en Filosofía pola Universidad Pontificia Comillas.

Autora de Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la resistencia ética (Herder, 2022) e La verdad habitable. Horizonte vital de la filosofía de Franz Rosenzweig (UPCO, 2012).

Letizia de la HozLicenciada en Dereito pola Universidade de Oviedo e avogada do Ilustre Colegio de Gijón. Avogada rotal pola Nunciatura Apostólica en España.

Relatora en xornadas relacionadas con compliance e con acoso escolar e abusos sexuais; relatora na Comisión de Dereitos de Infancia e Adolescencia sobre a Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e á Adolescencia fronte á Violencia; membro de Justice Initiative – European Response to Child Abuse Cases.

Ángel Gabilondo PujolPresidente desta comisión. Defensor del Pueblo

Miguel García-Baró LópezMembro de número da Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Catedrático de Filosofía da Universidad Pontificia Comillas. Membro da Sociedad Española de Fenomenología e de sociedades homólogas de ámbito internacional. Director de máis dunha trintena de teses de doutoramento e Investigador Principal de numerosos proxectos de I+D+I. Presidente da Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso. Membro da Sociedad Española de Ciencias de la Religión.

Coordinador do Proxecto Repara da Arquidiocese de Madrid.

Juan Carlos González MartínLicenciado en Dereito e Filosofía, diplomado en Educación Social e Traballo Social. Realizou cursos de especialización sobre os abusos en contextos eclesiásticos na Universidad Pontificia Comillas e na Universidade Gregoriana de Roma.

Membro de Eshma para o acompañamento a sobreviventes de abusos sexuais, de conciencia e de poder, sufridos en diferentes institucións eclesiásticos, promovendo espazos de escoita, de xustiza restaurativa; acordos de mediación e conciliación para a obtención de verdade, xustiza e reparación. Asesorou, como recurso independente e externo, a institucións relixiosas na implantación de contornas seguras, protocolos e políticas institucionais de prevención e na abordaxe institucional dos abusos no pasado.

Teresa Jiménez-BecerrilAdxunta primeira do Defensor del Pueblo

Araceli Medrano SamaniegoPsicoterapeuta especializada en vítimas de abusos sexuais e vítimas de violencia de xénero.

Profesora do máster en Intervención e Mediación Familiar (Universidad de Deusto/ Deustuko Unibertsitatea) e profesora de Psicoloxía e Criminoloxía da UNED.

Licenciada e doutora en Psicoloxía da Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Máster en Psicoloxía Clínica Université Catholique de Louvain (Bélxica).

Lourdes Menacho VegaPresidenta do Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales.

Diplomada en Educación Social pola Universidad Complutense de Madrid. Experto Universitario en Acción Socioeducativa con Infancia, Adolescencia e Xuventude en Acollemento Residencial pola Universidad de Málaga.

Paula Merelo RomojaroAutora do libro Adultos vulnerados en la Iglesia (San Pablo, 2022), co que quere dar visibilidade á lacra dos abusos sexuais a adultos dentro da contorna eclesiástica.

Licenciada en Ciencias Biolóxicas pola Universidad Complutense de Madrid e Bacharel en Ciencias Relixiosas.

Profesora de Ciencias en Educación Secundaria.

María Elena Olmos OrtegaCatedrática de Dereito Eclesiástico do Estado e secretaria xeral da Universitat de València.

Doutora en Dereito con Premio Extraordinario pola Universitat de València e Licenciada en Dereito Canónico pola Universidad Pontificia de Salamanca. Ten recoñecidos seis sexenios de investigación e un de transferencia.

Foi presidenta da Asociación Española de Canonistas e actualmente é vogal da súa Xunta Directiva e membro do grupo de expertos da Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Noemí PeredaProfesora Titular de Vitimoloxía da Universitat de Barcelona. Directora do Grupo de Investigación en Vitimización Infantil e Adolescente (GReVIA) da Universitat de Barcelona e experta asesora da Oficina Regional Europea da OMS no estudo da violencia contra a infancia en España.

Colaborou na Comisión de abusos sexuais a menores na contorna eclesiástica impulsada polo Síndic de Greuges de Catalunya e é membro do padroado da Fundación Vicki Bernadet.

María Jesús Raimundo RodríguezFiscal da Secretaría Técnica da Fiscalía General del Estado.

Membro da Carreira Fiscal desde setembro de 1998, formou parte das fiscalías provinciais de Bilbao, Barcelona e de Madrid, onde despachou asuntos penais de todo tipo, incluídos os delitos contra a liberdade sexual.

Foi Letrada no Gabinete Técnico do Tribunal Supremo.

Julián Carlos Rios MartínProfesor de Dereito Penal da Universidad Pontificia Comillas.

Criminólogo. Avogado penalista e mediador en procesos de Xustiza restaurativa en delitos de terrorismo e en abusos sexuais no seo da Igrexa católica.

Membro do Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), Defensor del Pueblo (2013-2021).

Alejandro Saiz ArnaizCatedrático de Dereito Constitucional da Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Foi tamén catedrático na Universidad do País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea e Profesor Ordinario da Escuela Judicial do Consejo General del Poder Judicial. Experto en dereitos fundamentais, foi Xuíz ad hoc do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e membro do Consello de Administración da Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (FRA).

José María Tamarit SumallaDoutor en Dereito pola Universitat de Barcelona e catedrático de Dereito Penal da Universitat Oberta de Catalunya e da Universitat de Lleida. Ten recoñecidos seis sexenios de investigación.

A súa actividade investigadora centrouse en grande medida na vitimoloxía e a xustiza restaurativa. Investigador principal de diversos proxectos de investigación, entre eles o proxecto coordinado “Abusos sexuais en institucións relixiosas”, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre as súas múltiples publicacións, é coordinador e coautor do libro Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional.

Gema Varona MartínezProfesora de Vitimoloxía e Política Criminal da Facultad de Derecho da Universidad do País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) e codirectora do Posgrao “Traballar con Vítimas de Experiencias Traumáticas” desta universidade.

Doutora en Dereito, diplomada en Criminoloxía e máster en Socioloxía Xurídica, como investigadora permanente do Instituto Vasco de Criminología da UPV/EHU desenvolveu diversas investigacións e publicou artigos e capítulos de libros, en inglés e español, sobre abusos sexuais na Igrexa 2013.

Membro do Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología.

María Vilchez FernándezFiscal-letrada de Igualdade e Violencia de Xénero do Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Licenciada en Dereito e en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidad Autónoma de Madrid, ingresou no ano 2011 na Carreira Fiscal. Asesora no Ministerio de Justicia, onde foi integrante do grupo de redacción do Proyecto Justicia 2030, galardoado por Nacións Unidas, e participou no asesoramento e redacción de diversa normativa, onde cabe salientar o Real Decreto polo que se regula o Rexistro Central de Delincuentes Sexuais e a Lei Orgánica 7/2021, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.

Ana Zugaza AizpuruDiplomada en Maxisterio, Licenciada en Psicoloxía e Licenciada en Teoloxía.

Secretaria, xefa de estudos e directora do IES Bertendona de Bilbao. Dedicou a súa vida á educación de nenos, mozos e adolescentes, tanto no plano profesional como desde o voluntariado. Foi membro do Consello Diocesano de Bilbao, no que foi elixida vicepresidenta. Participou en movementos sociais e especialmente no feminismo co afán de promover a xustiza e a igualdade na sociedade e na Igrexa.

Membro da Asociación de Teólogas Españolas, na que formou parte da súa xunta directiva.