ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS DE ABUSOS SEXUAIS NO ÁMBITO DA IGREXA CATÓLICA E O PAPEL DOS PODERES PÚBLICOS

Desexas achegar o teu testemuño?

Abrimos proceso de escoita activa das vítimas de abusos sexuais no ámbito da Igrexa católica. As vítimas e sobreviventes son o eixo fundamental da nosa actuación.

Sempre terá plena garantía da nosa confidencialidade e se así o desexa respectaremos estritamente o seu anonimato.

Podes achegar o teu testemuño contactando con nós das seguintes maneiras:

Tamén podes achegar o teu testemuño enchendo o seguinte formulario de contacto.